usługi bhp Inowrocław

Czy obowiązkiem każdej firmy jest posiadanie służby bhp?  

Służba bhp ma działać na rzecz poprawy warunków pracy. Pełni także funkcję doradczą dla pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ale czy stałe usługi BHP Inowrocław zawsze są konieczne w zakładzie pracy? Na te i inne pytania z tej dziedziny odpowiemy w dalszej części artykułu, zapraszamy.

Kiedy usługi BHP Inowrocław są w firmie niezbędne?

Każdy zakład pracy musi spełniać wymogi bhp i regularnie przeprowadzać szkolenia pracowników. Sam pracodawca również im podlega. Jednak stała służba bhp nie zawsze jest konieczna. Zgodnie z zapisami istniejącymi w polskim prawodawstwie, powołanie służby bhp jest obowiązkiem pracodawcy wtedy, gdy zatrudnia on więcej niż 100 pracowników. Ale to nie oznacza, że firma licząca mniej niż 100 pracowników nie może lub nie powinna posiadać takiego stanowiska. Warunki pracy i wynikające z nich zagrożenia często tego wymagają. Służba bhp pełni funkcję doradczą, nadzorującą i kontrolną. Oczywiście na tym jej rola się nie kończy.

Trochę szczegółów

Takie usługi bhp Inowrocław sprowadzają się do kontroli warunków pracy w zakładzie oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przez pracowników, jak i osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami. Jednak to nie wszystko. Osoby piastujące takie stanowisko muszą podejmować działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Podstawowym i najbardziej oczywistym jest identyfikacja zagrożeń zawodowych i przeciwdziałanie możliwości ich oddziaływania na pracowników, np. przez eliminację.

szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Kto może zostać pracownikiem służby bhp?

Powiedzmy więcej o konieczności wyznaczenia – zatrudnienia służby bhp. Wiele tu zależy od wielkości firmy i charakteru wykonywanych w niej prac. W zakładzie liczącym do 100 osób obowiązki służby bhp może pełnić odpowiednio przeszkolony pracownik, który na co dzień wykonuje inne zadania. Jeśli w zakładzie pracy brakuje kompetentnych pracowników, mogących przejąć obowiązki służby bhp, pracodawca może powierzyć te zadania specjalistom spoza firmy lub pełnić je samemu. Warunkiem jest jednak ukończone przez niego specjalne szkolenie przygotowujące do wykonywania tych obowiązków.

Każdy pracodawca musi także pamiętać, że niezbędne jest szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, które powinno być wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat, bez względu na zakres prac i ilość pracowników.

Zobacz także...