ubezpieczenia biznes Warta

Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia biznes – Co mamy do wyboru?

Okazuje się, że rodzajów ubezpieczeń jest naprawdę wiele. W jednej dziedzinie, na przykład ubezpieczenia biznes Warta jest już wiele opcji. Jakie ubezpieczenia mamy do wyboru, o których często nie wiemy? Czy warto się ubezpieczać? O tym w artykule.

Rodzaje ubezpieczeń

Przede wszystkim ubezpieczenia dzielą się na te indywidualne i firmowe. Zacznijmy najpierw od ubezpieczeń indywidualnych. One także mają swoje podgrupy. Mianowicie:

  • Komunikacyjne – chronią posiadaczy pojazdów mechanicznych przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, np. kolizji czy wypadków, do których sami doprowadzili lub które powstały z winy osób trzecich.
  • Majątkowe – dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Ich zadaniem jest kompensacja strat materialnych, które powstały w wyniku ewentualnej szkody mienia takiej jak zamoknięcie, kradzież czy pożar.
  • Osobowe – przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest życie i zdrowie człowieka oraz zdolność do wykonywania pracy.
  • Podróży – mają za zadanie chronić na wypadek niespodziewanych wydarzeń w trakcie podróży poza oraz w granicach państwa.
  • Rolne – ochroni mienie rolnika przed niespodziewanymi wypadkami takimi jak podpalenie, susza i tym podobne.
  • Zdrowotne – Ubezpieczenie gwarantujące świadczenia zdrowotne to pewność pomocy medycznej, kiedy zajdzie taka potrzeba.
  • Życiowe – Polisa na życie zapewnia wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak na przykład śmierć współmałżonka.
ubezpieczenia Bartoszyce

Ubezpieczenia firmowe – co do wyboru?

Ubezpieczenia biznes Warta są bardzo zróżnicowane ze względu na charakter danej branży oraz związane z nią zagrożenia. W takim razie do wyboru mamy między innymi ubezpieczenia Bartoszyce:

  • Majątku firmy od pożaru i nie tylko – dotyczy ochrony budynków, budowli, maszyn, urządzeń, mienia ruchomego czy środków obrotowych od kradzieży i zdarzeń losowych.
  • Od utraty zysku – obejmuje ubezpieczenie firmy od utraty zysku na skutek poważnej szkody majątkowej,  a także

uszkodzenie maszyn/urządzeń, od których zależy działalność wytwórcza firmy, zniszczenie budynków, straty wynikające z niezrealizowanych kontraktów, które często mogą prowadzić do bankructwa nawet przedsiębiorstwa o silnej pozycji ekonomicznej.

Do wyboru jest naprawdę wiele. Warto z tego skorzystać, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy coś się przytrafi.

Zobacz także...